Oprava časti strechy kultúrneho domu - august 2023

Ochotní dôchodcovia vykonali nevyhnutné opravy zatekajúcej strechy kultúrneho domu. Odstránili rozpradnuté časti krytiny, obili opadnutú onietku. Zaizolovali strechu gumoasfaltovými pásmi, murované atiky nanovo vystierkovali.
Bola to práca vo výške a v slnečnej páľave. Ďakujeme!

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709