Odpočet vodomerov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce, že v stredu 3.7.2024, budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našej obci.

STVPS žiada občanov, ktorí majú vodomer neprístupný (v dome, za bránou), aby stav vodomeru odčítali sami, odčítaný stav napísali na papier a umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru v čo najkratšom čase.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709