Obnova živičného krytu - 8. 4. 2015

V mesiaci apríl 2015 bola vykonaná obnova živičného krytu po výstavbe R2 v niekoľkých úsekoch cesty III/05075, od Hliníka nad Hronom po Žiar nad Hronom. V pondelok 23. 3. 2015 boli vyfrézované zápichy, ohraničujúce začiatky a konce opravovaných úsekov cesty. Od 7. 4. 2015 prebieha asfaltovanie celej šírky vozovky finišerom.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709