Obecný kamerový systém

Obci Lovča bola Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Radoy vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality poskytnutá dotácia na Obecný kamerový systém Lovča vo výške 7 000 €. Cena za dielo bola 8 755,94€.

Zavedením komplexného kamerového systému sa zabezpečilo nepretržité monitorovanie priestranstiev s vysokým rizikom páchania kriminality, čím obec zvýšila bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku obyvateľov i životného prostredia.

Projekt je situovaný do oblasti situačnej prevencie, je špecificky orientovaný na kriminalitu, ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov a iných subjektov prostredníctvom klasickej, technickej, fyzickej a režimovej ochrany.

Systém pozostáva z 9 kusov kamier inštalovaných na verejných priestranstvách, záznamového a zobrazovacieho zariadenia.

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4303259&l=sk

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709