Návrh VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709