Návrh Rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 a dodatku č. 1/2015 k VZN č. 1/2014

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709