Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko je obdĺžnikového tvaru s celkovými základnými rozmermi 20,00 x 40,00 m, ktoré sú rozšírené pre umiestnenie bránok na každej bočnej strane. Ihrisko je po obvode ohraničené mantinelmi do výšky 1m a sieťami do výšky 5m. Povrch hracej plochy ihriska je z umelej trávy s dĺžkou vlákna 20mm, presypaný pieskom. Na hracej ploche sú vyznačené čiary pre volejbal a tenis.Osvetlenie ihriska je na 6 stĺpoch výšky 5,5 metra s 12 halogénovými reflektormi s výkonom jedného reflektora 150W. Prevádzkové hodiny MI sú denne od 8:00 do 21:45.

 

Správca ihriska a kontaktná osoba pre rezervácie termínov: Miloslav Kabina - tel 0905796371

 
 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709