Monitorovanie pohybu diviačej zveri v okolí obce

Na hranici intravilánu obce bola v priebehu mesiaca október 2017 umiestňovaná fotopasca.

Lazy


Stráň


Štepnica


Poloha fotopasce. Červené trojuholníky vyznačujú polohu a nasmerovanie objektívu.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709