Materská škola Lovča

Prevádzka Materskej školy v Lovči:

pracovné dni 6:30 - 16:00


Kontakt:

Materská škola Lovča

Geromettova 99

96621, Lovča

tel: 0948 161 368

mail: mslovca@gmail.com

 

Zloženie rady školy pri MŠ Lovča:

  • 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
  • 1 zvolený zástupca ostaných zamestnancov
  • 2 zvolení zástupcovia rodičov
  • 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Hodnotiaci dotazník aktualizačného vzdelávania

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709