Materská škola Lovča

Poďakovanie Nadácii Tubapack

Ďakujeme Nadácii Tubapack za poskytnutie príspevku 100 € Materskej škole v obci Lovča na zakúpenie didaktických pomôcok – 4ks magnetických podložiek, pomáhajúce deťom rozvíjať grafomotorické zručnosti.


Kontakt:

Materská škola Lovča

Geromettova 99

96621, Lovča

tel: 0948 161 368

mail: mslovca@gmail.com

 

Zloženie rady školy pri MŠ Lovča:

  • 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
  • 1 zvolený zástupca ostaných zamestnancov
  • 2 zvolení zástupcovia rodičov
  • 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709