Materská škola Lovča

Prevádzka Materskej školy v Lovči počas šírenia respiračného ochorenia Covid-19

13. 3. 2020 - riaditeľské voľno

16. 3. 2020 - 27. 3. 2020 - prerušenie vyučovania nariadením Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

Link na žiadosť o ošetrovné

https://www.socpoist.sk/aktuality-rodicia--pozor--o-davku-osetrovne-16-3-2020-treba-poziadat-novou-ziadostou/48411s68376c


Poďakovanie Nadácii Tubapack

Ďakujeme Nadácii Tubapack za poskytnutie príspevku 100 € Materskej škole v obci Lovča na zakúpenie didaktických pomôcok – 4ks magnetických podložiek, pomáhajúce deťom rozvíjať grafomotorické zručnosti.


Kontakt:

Materská škola Lovča

Geromettova 99

96621, Lovča

tel: 0948 161 368

mail: mslovca@gmail.com

 

Zloženie rady školy pri MŠ Lovča:

  • 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
  • 1 zvolený zástupca ostaných zamestnancov
  • 2 zvolení zástupcovia rodičov
  • 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709