Lovčiansky festival na Maradíku - 31. 8. 2019 - video

Ďakujeme všekým - organizátorom, účinkujúcim, remeselníkom, sponzorom i divákom za vytvorenie slávnostnej atmosféry 1. lovčianskeho folklórneho festivalu.

Zároveň to bola malá ochutnávka a tiež organizačná skúška 10. stretnutia lovčianskych rodákov, ktoré sa bude konať 28. 8. - 30. 8. 2020.

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709