Kurz opatrovania v SČK Žiar nad Hronom

Od 5. 10. 2020  sa otvára SČK, územný spolok  Žiar nad Hronom kurz opatrovania. Akreditovaný 226-hodinový kurz s platnosťou v SR i v zahraničí kvalitne pripraví záujemcov pre prácu v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb či v súkromí. Kurz je vhodný pre samoplatcov, rovnako je tu možnosť preplatenia cez REPAS pre evidovaných nezamestnaných na ÚPSVaR.

Záujemcovia o kurz opatrovania  sa môžu prihlásiť na tel. čísle: 0903 558 929 alebo email: ziar@redcross.sk

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709