Informačné vitríny

Ďakujeme Občianskemu združeniu Žiarska kotlina za podporu projektu "Informačné vitríny" sumou 500€.

Nové informačné vitríny plnia predpoklady a stanovené ciele:

- Zväčšenie plochy dvoch vitrín na umiestnenie dokumentov až o 60% z 2x1,35 m2 na 2x2,25m2.
- Zlepšenie čitateľnosti dokumentov v zimných mesiacoch – vlastné osvetlenie vitrín, sklo sa nerosí a nenamŕza
- Možnosť umiestniť všetky požadované dokumenty – veľkoformátové plagáty, oznamy
- Použitie nekorodujúcich a trvanlivých materiálov zabezpečí udržateľnosť projektu v dlhodobom časovom horizonte rádovo desiatky rokov.
- informácia o dosiahnutých výsledkoch

Realizácia projektu výrazne prispejela k informovanosti o podujatiach v regióne umiestnením grafických materiálov – plagátov. Zväčšenie užitočnej plochy vitrín umožnilo zverejnenie viacerých dokumentov súčasne bez výrazného obmedzenia malými rozmermi vitríny.
Výmenou vitrín sa zatraktívnilo okolité priestranstvo.

Fotodokumentácia realizácie

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709