Informácia o seizmickom meraní v k. ú. Lovča

Ministerstvo životného prostredia SR určilo slovenskej spoločnosti PW Energy a. s. prieskumné územie Lovča. Spoločnosť EW Energy a. s. plánuje v mesiacoch septemner a október 2019 vykonať projektované geologické práce - seizmické meranie za účelom zhodnotenia geologického zloženia v hĺbke. Meranie sa bude vykonávať v rozsahu vyznačených línii ZB-1 a ZB-2

Proces seizmického merania nie je deštruktívna metóda. Počas merania nenastáva žiadny zásah do pôdy. Meranie seizmického signálu sa vykonáva pomocou meracích zariadení, ktoré sú umiestnené na dvoch nákladných vozidlách a pomocou snímačov rozmiestnených v 25m vzdialenostiach. Mechanizmy s meracou aparatúrou sa budú pohybovať po najbližšej prístupovej ceste a na existujúcich poľných cestách. Celková doba merania na obidvoch líniách by mala trvať v optimálnom počasí maximálne do 7 dní.

 

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709