Hracie prvky detského ihriska v obci Lovča

Na detskom ihrisku boli namontované a sprístupnené nové hracie prvky. Prajeme deťom a rodičom príjemné chvíle pri trávení voľného času. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri realizácii projektu. V mesiacoch júl-august na detskom ihrisku ešte pribudne exteriérový stolnotenisový stôl.

Projekt bol podporený dotáciou z Úradu vlády SR vo výške 8000 €.

Odstránené prvky:

 

Nové prvky:

Namontované boli tri nové hracie prvky:

  • dvojveža so šúchalami, výlezovým mostíkom a spojovacím tunelom
  • pružinová hojdačka
  • lanová pyramída

 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/7207_zoznam-komisiou-odporucenych-a-neodporucenych-projektov-ziadosti-v-programe-podpora-rozvoja-sportu-2018.pdf

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709