Hlasovanie o projekte - Nadácia Coop Jednota

Zákazníci svojím hlasovaním v predajni COOP-Jednota v Lovči vybrali projekt Detské ihrisko materskej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania a pomohli tak vybrať projekt v Programe podpory lokálnych komunít COOP-Jednota


V predajni Coop Jednota v Lovči bolo možné od 15. 5. do 15. 6. hlasovať za jeden z troch projektov v hodnote 6000€, ktorý bude podporený z Nadácie Coop Jednota.

Za každý nákup nad 5€ dostal zákazník žetón, ktorý v predajni po nákupe vhodil do urny s číslom projektu (1, 2, 3). Projekt s najväčším počtom hlasov sa bude následne v obci realizovať.

Opis jednotlivých projektov:

Projekt rieši komfort občanov pri bežnom živote na verejných priestranstvách obce. Spôsob riešenia je vybudovanie autobusovej zastávky a nákup obecného mobiliáru, konkrétne lavičiek, odpadkových košov a informačných vitrín. Autobusová zastávka bude vybudovaná pri kultúrnom dome, kde je momentálne len otvorené verejné priestranstvo, bez možnosti ukrytia sa pred dažďom, vetrom, či slnkom. Lavičky budú umiestnené pred Obecným úradom, kde sa nachádza aj pošta a v okolí budovy sa pohybuje, alebo čaká väčšie množstvo ľudí. Lavičky využijú najmä dôchodcovia. Informačné vitríny umožnia sprostredkovať informácie z diania obce pre verejnosť.


Predmtom projektu je zakúpenie nových bezúdržbových hracích prvkov pre detské ihrisko Materskej školy. Ide o dve herné zostavy. Jednu tvorí dvojvežová zostava so šmýkalkou, tunelom, lezeckou stenou, oblúkovou lanovou sieťou, rebríkom a šplhacou tyčou. Druhá herná zostava je trojhojdačka s hojdacím hniezdom, klasickým sedákom a babysedákom. Predmet projektu je navrhnutý pre našich najmenších, deti predškolského veku. Tým, že detské ihrisko je verejne dostupné, budú mať nové herné prvky veľmi široké využitie. Poloha ihriska je v centre obce, čo maximalizuje jeho využiteľnosť.


Multifunkčné ihrisko v tvare osemuholníka bude vybudované vo dvore Základnej školy. Ihrisko ponúka možnosť univerzálneho využitia pre loptové hry. Na školskom dvore je v súčasnosti len trávnatý povrch ihriska, ktorý sa častou hrou rýchlo zničí a v mieste loptových hier zostáva len zemitý povrch, ktorý je počas sucha prašný a počas daždivých dní blatistý. Umelý povrch nového ihriska svojou trvácnosťou zabezpečí možnosť využitia nezávisle na počasí. Mantinely ihriska oddelia loptové hry od ostatných aktivít detí a prispejú tak k bezpečiu detí na školskom dvore.


Ďalšie informácie a zoznam podporených žiadateľov:

https://coop.sk/sk/projekt/125/program-podpory-lokalnych-komunit

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709