Fašiangový sprievod 26. 2. 2022 - video

Ďakujeme účastníkom sprievodu a tiež všetkým, ktorí sa prišli stretnúť a zaspievať, čím sme spolu vytvorili opäť peknú fašiangovú atmosféru.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709