Farmárske značky dopravných vozidiel

Stanica technickej kontroly PAKAVOZ Žarnovica oznamuje, že podľa záujmu vykoná priamo v obci obhliadku farmárskej techniky za účelom pridelenia farmárskych značiek, ktoré nahrádzajú doterajšie tzv. céčkové značky platné do konca tohto roku.
Farmárske značky sú určené pre traktory a vlečky továrenskej alebo domácej výroby a majú platnosť 10 rokov. Poplatok za obhliadku a otypovanie vozidiel je približne 120,- eur.

Záujemcovia o farmárske značky sa môžu prihlásiť na tunajšom Obecnom úrade osobne alebo telefonicky do 20.9.2020.
K prihlásenej technike je potrebné zadať tieto údaje: meno priezvisko adresa telefónne číslo majiteľa, druh techniky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709