Dodávka zariadení - komunálna technika, obec Lovča

Názov zákazky: „Dodávka zariadení – komunálna technika, obec Lovča“
Termín predkladania ponúk: 20.11.2019 do 12:00 hod
Dátum zverejnenia:  11.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3 - návrh - kúpna zmluva

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie §32 ods 1 písm. f) zákona 343/2015

Technická špecifikácia

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709