Dni jarnej čistoty 2. 4. - 5. 4. 2024

V dňoch 2. 4. - 5. 4. 2024 budú počas Dní jarnej čistoty pristavené veľkokapacitné kontajnery a mobilná zberňa nasledovne:

 • Veľkokapacitné kontajnery na objemný komunálny odpad budú umiestnené vo dvore Obecného úradu a na parkovisku za kultúrnym domom.
 • Mobilná zberňa na nebezpečný odpad bude umiestnená na parkovisku za kultúrnym domom.

DO VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERA:

 • Sanita – WC misy, umývadlá, vane
 • Drobný stavebný odpad – kusy betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika
 • iné druhy objemného odpadu, ktoré sa inak neseparujú
 • nezbiera sa azbest, eternitová krytina

DO MOBILNEJ ZBERNE:

 • Chemikálie - Kyseliny, oleje, farby
 • Odpad obsahujúci ortuť – žiarivky, výbojky.
 • Obaly zo sprejov a farieb
 • nezbiera sa azbest, eternitová krytina

STARÉ DREVO A DREVENÝ NÁBYTOK

 • ukladajte do zberného dvora za Kultúrnym domom
 • zbierajú sa všetky druhy dreva - staré chlievy, bedničky, izbové dvere, skrinky, kredence
 • z odpadového dreva odstráňte čalúnenie, väčšie kusy skla alebo kovu (vitráže, pánty)
 • POZOR - nezbiera sa čalúnený nábytok - gauče, sedačky, laminátová podlaha. Takýto druh nábytku uložte buď do kontajnerov s objemným odpadom, alebo z neho odstráňte čalúnenie.

PNEUMATIKY

 • bez kovových diskov do zberného dvora

ELEKTROODPAD

 • ukladajte do zberného dvora za kultúrnym domom
 • batérie, autobatérie
 • televízory, práčky, chladničky, mrazničky a všetok ostatný elektro odpad

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709