Cintorín a inžinierske siete v geoportáli

Do informačného geoportálu obce (ikona v hornom a ľavom menu), bola pridaná databáza miestneho cintorína. Ponúka informácie o hrobových miestach - mená zosnulých s údajmi a fotografiou hrobu.

Návod na použitie:

Zvoľte vrstvu podkladovej mapy (najkvalitnejšia je ortofotomapa 2015) a v menu cintorín vyberte požadované vrstvy.


Na fotografii cintorína sa zobrazia zvolené vrstvy. Kliknutím na hrobové miesto sa zobrazí skrátená informácia. Podrobná informácia sa zobrazí po kliknutí na ikonu "i".


Informácie o hrobovom mieste môžete aj vyhľadávať - výberom v mape, podľa čísla hrobu, alebo podľa hľadaného mena.


Podobným spôsobom si môžete zobraziť vrstvy s obecnou infraštruktúrou:

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709