Arboristická revitalizácia parku 2019

Termín realizácie:   15. 7. - 19. 7. 2019
Podpora:                  5000€ - Program obnovy dediny 2019
Celkový rozpočet:    5570€
 
Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny
 
Popis:
Termín realizácie projektu: 15. 7. 2019 – 19. 7. 2019.

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov boli použité na arboristické úpravy 32 stromov parku v obci Lovča, podľa arboristického hodnotenia drevín. V korunách stromov sa vykonal odborný rez, upevnila sa dynamická väzba koruny na troch stromoch.

Jeden strom bol vyrúbaný, odumieral a na báze kmeňa bol napadnutý drevokaznou hubou. Rezom v korunách ostatných zdravých stromov sa odstránili rastové defekty a orezali sa suché konáre. Aby sa predišlo neodborným zásahom poškodzujúcim dreviny, ošetrovanie drevín vykonal certifikovaný arborista s certifikátom ETW - European tree worker. Inštaláciu dynamickej väzby do koruny stromu realizoval certifikovaný arborista, so skúsenosťami s inštaláciou dynamických väzieb. Cieľom bolo predísť odpiľovaniu hrubých dominantných konárov, pretože by mohlo dôjsť k hnilobe kmeňa cez veľkú otvorenú ranu. Zároveň by stromy vyhaňali nové krehké prútovité konáre, ktoré by predstavovali opätovné riziko pádu. Orezávali sa preto len neperspektívne a suché konáre, prípadne sa orezom určil rast jedného dominantného kmeňa.
 
Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie bezpečnosti návštevníkov parku, predĺženie životnosti drevín a estetický pôžitok z kultivovaných tvarov stromov.
 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709