AGROTECH Lovča s.r.o.

Adresa:

Agrotech Lovča s.r.o.

Geromettova 95

966 21 Lovča

IČO: 44 802 099

DIČ: 2022875382

Číslo účtu: 4017852400/7500

Zakladateľská listina

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709