Vydávanie nájmu za pôdu v naturáliách

Ing. Ján Michálik a Lívia Šabíková, SHR, oznamujú vlastníkom pôdy, s ktorými majú uzatvorenú nájomnú zmluvu, že v pondelok 30. 8. 2021 budú vydávať nájom za pôdu v obilí, od 15:00 do 17:00 v Dolnej Trnávke na bývalom JRD.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709