Vodovod

Informácie o postupe prípravy a realizácii vodovodu v obci

Verejné obstarávanie na stavbu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/422274

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709