Sčítanie domov a bytov 2020

Obec Lovča ako povinná osoba podľa § 7 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 pre zisťovanie údajov pri sčítaní domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára, žiada svojich občanov o vyplnenie formulára pre účely sčítania domov a bytov v roku 2021. Svoju odpoveď označte znakom X, ktorý vpíšte do štvorcového rámčeka alebo dopíšte číslicou. V prípade, že sa v dome nachádzajú 2 byty, s vlastným vstupom pre každý byt, je potrebné formulár vypísať pre každý byt.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Vyplnený formulár je potrebné vypísať a doručiť osobne na obecný úrad alebo zaslať na lovca@lovca.sk najneskôr do 30. septembra 2020.

Sčítací formulár - ESDB Lovča 2020

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709