Plošné testovanie na koronavírus

V sobotu 7. 11. 2020 bude zriadené jedno stabilné odberové miesto pre okres Žiar nad Hronom od 8:00 – 20:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00.

Miesto testovania: Radničná reštaurácia, Námestie Matice slovenskej, Žiar nad Hronom


Termín testovania v obci Lovča

nedeľa 1. 11. 2020 od 7:00 do 22:00 (posledný test o 21:30)

prestávky v testovaní: 11:00 - 12:00 a 16:00 - 17:00

Miesto testovania

Kultúrny dom

Priebeh testovania

Smer vstupu do kultúrneho domu je z chodníka smerom od Farského úradu. Na chodníku sú vyznačené čiarami vzdialenosti potrebných rozostupov.

Pri vstupe na odberové miesto sa budete riadiť pokynmi členov odberného tímu. Pred vstupom do budovy si odkašlete, vyčistíte nos do papierovej vreckovky. Pri vstupe do odberného miesta cez hlavný vchod kultúrneho domu si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Vypíšete formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. Opustíte budovu kultúrneho domu cez zadný vchod. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore za kultúrnym domom. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu a odovzdá vám ho v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

V kultúrnom dome počas testovania nepoužívajte toalety.

Nebude možné parkovanie na vjazde z hlavnej cesty do kultúrneho domu. Na parkovanie využite okolie parku, prípadne parkovisko za kultúrnym domom.

V prípade záujmu sa môžete ísť dať otestovať v sobotu 31. 10. v Dolnej Trnávke. Vyhradený čas pre občanov z Lovče je od 19:00 do 20:00.

Ďalšie informácie nájdete tu: https://www.somzodpovedny.sk/

Rozpis testovania

V priebehu jednej hodiny je možné otestovať približne 30 osôb. Pre zamedzenie dlhých čakacích dôb odporúčame pristupovať na testovanie podľa nasledovného časového harmonogramu:

čas                                                  súpisné číslo

7:00 – 8:00                                     1 – 29
8:00 – 9:00                                     30 – 58
9:00 – 10:00                                   60 – 75
10:00 – 11:00                                 76 – 98
11:00 – 12:00                                 101 – 123

12:00 – 13:00 prestávka

13:00 – 14:00                                  124 - 142
14:00 – 15:00                                  143 – 154
15:00 - 16:00                                   155 - 169
16:00 – 17:00                                   170 – 186
17:00 – 18:00                                   187 – 201
18:00 – 19:00                                   205 - 209
19:00 – 20:30                                   210 – 277

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709