Október, mesiac úcty k starším - video z podujatia

Pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším sa v nedeľu 19. 10. 2014 o 15:00 v malej sále kultúrneho domu v Lovči uskutočnil kultúrny program. V programe vystúpili deti Základnej a Materskej školy v  Lovči s básničkami a pesničkami. S ľudovými piesňami vystúpila lovčianska spevácka skupina. Po skončení oficiálnej časti programu bol premietaný záznam zo stretnutia lovčianskych rodákov r roku 1980, ktorý bol v roku 2014 digitalizovaný z pôvodného 8mm kinofilmu.

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu programu, touto cestou úprimne ďakujem!

Ondrej Bahno, starosta obce

Video z podujatia:

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709