Fašiangový sprievod - 18. 2. 2023

V sobotu, 18. 2. 2023 bude prechádzať obcou fašiangový sprievod. Týmto pozývame všetkých, dospelých aj deti, do fašiangového sprievodu v krojoch alebo s maskami.
Ako príprava na fašiangový sprievod, budú ráno, v deň fašiangového sprievodu dedinou, rozmiestnené stoly na občerstvenie.

Časový harmonogram a stanovištia sprievodu:

 

1- Park SNP  9:30 - 10:00

2 - Križovatka ulíc Na Súmedzí a Partizánska    10:15 - 10:45

3 - Križovatka ulíc Štúrova a Kmeťova   11:00 - 11:30

4 - Križovatka na Kmeťovej ulici   11:45 - 12:15

5 - Parkovisko pri kostole    12:30 - 13:00

6 - Križovatka ul. Hronskej a Súhrada    13:15 - 13:45

7 - Križovatka ul. Hviezdoslavova a Súhrada 14:00 - 14:30

Stretnutie fašiangovníkov je od 9:00 do 9:30 pred Hasičskou zbrojnicou, odkiaľ gazdovia, gazdiné, paholkovia, chlapci a dievky v krojoch a rôznych maskách začnú svoj sprievod dedinou o 9:30.

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709