Deň vody - bezplatné vyšetrenie vody zo studne - výsledky

Nevyhovujúce vzorky sú označené červenou farbou.

Poradové čísloMiesto odberuDusičnany (mg/l)Dusitany (mg/l)
BB 78S - Lovča č.d. 10772,6<0,030
BB 79S - Kaplnka na Lazine20,30,035
BB 80S - Lovča -  Šošolská 146159,0<0,030
BB 81S - Lovča -  Na súmedzí 20840,4<0,030
BB 82S - Lovča -  Hlaváč 19431,0<0,030
BB 83S - Lovča 15662,90,033
BB 84S - Lovča 19530,7<0,030
BB 85S - Lovča 2957,9<0,030
BB 86S - Lovča 12283,0<0,030
BB 87S - Lovča 9125,20,099
BB 88S - Lovča 22751,90,031
BB 89S - Lovča 14169,80,045
BB 90S - Lovča 20445,2<0,030
BB 91S - Lovča 15080,20,238
BB 92S - Lovča 7457,6<0,030
BB 93S - Lovča 17076,0<0,030
BB 94S - Lovča 170/117,00,052
BB 95S - Lovča 12834,7<0,030
BB 96S - Lovča 15580,3<0,030
BB 97S - Lovča 19756,4<0,030
BB 98S - Lovča 7693,90,074
BB 99S - Lovča - Hronská 10116,6<0,030
BB 100S - Lovča 116108,00,038
BB 101S - Lovča 2538,80,058
BB 102S - Lovča 148199,00,032
BB 103S - Lovča - Hronská 4036,2<0,030
BB 104S - Lovča 13039,4<0,030
BB 105S - Lovča 19861,8<0,030
BB 106S - Lovča 12719,50,066
BB 107S - Lovča 4122,10,169
BB 108S - Lovča 22855,7<0,030
BB 109S - Lovča 12159,70,030
BB 110S - Lovča 9297,10,622
BB 111S - Lovča 12971,4<0,030
BB 112S - Lovča 11246,0<0,030
BB 113S - Lovča 188109,0<0,030
BB 114S - Lovča 168208,0<0,030
BB 115S - Lovča -  Na súmedzí 20715,1<0,030
BB 116S - Lovča 23816,9<0,030
BB 117S - Lovča 9065,1<0,030
BB 118S - Lovča 10674,1<0,030
BB 119S - Lovča ZŠ18,8<0,030
BB 120S - Lovča 2008,4<0,030
BB 121S - Lovča 11385,6<0,030
BB 122S - Lovča 7944,3<0,030
BB 123S - Lovča - Kmeťova 17232,4<0,030
BB 124S - Lovča 11140,6<0,030
BB 125S - Lovča 50< 1.5<0,030
BB 126S - Lovča 21334,90,269

Kompletné výsledky: http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2016/wwd2016_vysledky.php

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709