Farské oznamy

Sedembolestná Panna Mária – 15.9.2019

Liturgický kalendár

16. 9. Pondelok Sv.Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
20. 9. Piatok Sv.Ondreja Kina Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a poločníkov, mučeníkov
21. 9. Sobota Sv.Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

Lovča
16. 9. Pondelok - 18.00 + Jozef Hanus – mesačná
17. 9. Utorok - 18.00 + za zomrelých rodičov Hromádkových a Dekýšových, a za Božiu pomoc a zdravie pre r.Hromádkovú
18. 9. Streda - 7.00 na úmysel ordinára
19. 9. Štvrtok - 18.00 + Vít Kabina a rodičia z oboch strán
20. 9. Piatok - 18.00 + Rudolf Nárožný – 1.výročie
21. 9. Sobota - 7.00, 16.00 sobášny obrad
22. 9. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
17. 9. Utorok - 17.00 + Ľudovít a František
20. 9. Piatok - 17.00 na úmysel
22. 9. Nedeľa - 8.30 + Jozef Haško – 1.výročie

Ostatné oznamy
V piatok o 18.45H bude v kostole v Lovči stretnutie birmovancov.
Počas týždňa máme jesenné kántrové dni (streda, piatok, sobota), ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Sv.omša s týmto formulárom bude v stredu ráno v Lovči.

Lovča:
Zbierka pre potreby farnosti činila 150,- EUR.
V nedeľu po sv.omši si budete môcť na fare prevziať podielové knihy SSV a zaplatiť členský poplatok 8,- EUR na rok 2020.
V sobotu kostol upratuje 1.skupina – Anna Hrmová.
Dňa 21.9.2019 uzavrú manželstvo Dávid Talán a Beata Kristína Kozelová. Obaja pochádzajú z našej farnosti. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech mi to oznámi. Zároveň Vám ich odporúčam do vašich modlitieb.

Dolná Trnávka:
V nedeľu o 11.30H bude tu v kostole stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Svätými sa máme stať nie preto, aby sme sa cítili svätými, ale aby v nás naplno mohol žiť Kristus svojím životom.
Sv. Matka Tereza


Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období – 8.9.2019

Liturgický kalendár

12. 9. Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie – ľub.spomienka
13. 9. Piatok Sv.Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa Cirkvi
14. 9. Sobota Povýšenie svätého Kríža - sviatok
15. 9. Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenka – slávnosť

Lovča
9. 9. Pondelok - 7.00 + za zomrelých z rodiny Kajanovičovej
14. 9. Sobota - 7.00 + Jozef a Mária Kabinoví
15. 9. Nedeľa - 10.00 Poďakovanie za 95 rokov života

Dolná Trnávka
15. 9. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy
Počas týždňa som na duchovných cvičeniach. V prípade pohreby alebo vyslúženia sviatosti pomazania chorých obráťte sa na p.farára v Lovčici-Trubín: 045/6790134.
Dnes je zbierka pre potreby farnosti.

Lovča:
V sobotu kostol upratuje 7.skupina – Martina Kabinová.
Dňa 21.9.2019 uzavrú manželstvo Dávid Talán a Beata Kristína Kozelová. Obaja pochádzajú z našej farnosti. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech mi to oznámi. Zároveň Vám ich odporúčam do vašich modlitieb.

Svätými sa máme stať nie preto, aby sme sa cítili svätými, ale aby v nás naplno mohol žiť Kristus svojím životom.
Sv. Matka Tereza


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709