Aktuality

pridané : editor 09 / apr / 2015
prečítané: 54x

V súlade s § 6, Zákona č.111/2007 Z.z. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, oznamujeme, že cez našu obec vedie trasa mototuristickej súťaže Rodičia, jazdite opatrne! Súťaž organizuje Automotoklub Baník, Handlová. Súťaž sa uskutoční 25. 6.

pridané : editor 09 / dec / 2014
prečítané: 255x

V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lovči na deň

24. 6. 2016 o 19:00 hod.

do zasadačky Obecného úradu v Lovči s nasledovným programom:

pridané : editor 07 / jún / 2016
prečítané: 27x

Združenie Urbár - pasienka, pozemkové spoločenstvo Lovča oznamuje podielnikom, že na základe uznesenia valného zhromaždenia sa budú vyplácať členom spoločenstva podiely v kancelárii Spoločenstva v kultúrnom dome v Lovči, v stredu 22. 6. 2016 v čase o 18:00 do 20:00.

pridané : editor 13 / jún / 2016
prečítané: 9x

pridané : editor 08 / jún / 2016
prečítané: 102x
pridané : editor 16 / máj / 2016
prečítané: 66x

Máte málo času? Nechce sa vám v čakárni čakať na recept alebo vám vyberajú lieky v lekárni príbuzní? Uvítali by ste donášku liekov priamo do obce? Prinášame riešenie tohto problému. Využite bezplatnú donášku liekov, lekárenských pomôcok a ostatného sortimentu priamo do Lovče.

pridané : editor 06 / máj / 2016
prečítané: 66x

pridané : editor 05 / máj / 2016
prečítané: 37x

Spoločnosť AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o. sa zaoberá zlepšovaním kvality vody v domácnostiach a prevádzkach. Poskytujú odborné poradenstvo v úprave vody, vykonávajú komplexné rozbory vody zo studničných zdrojov.

pridané : editor 31 / mar / 2016
prečítané: 47x

pridané : editor 30 / mar / 2016
prečítané: 230x

Nevyhovujúce vzorky sú označené červenou farbou.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709, VÚB 5928422/0200