Aktuality

pridané : editor 11 / jún / 2019
prečítané: 37x
pridané : editor 23 / jún / 2014
prečítané: 28666x

Prvá adventná nedeľa – 1.12.2019

Liturgický kalendár
3. 12. Utorok Sv.Františka Xaverského, kňaza, patróna diecézy – sviatok
6. 12. Piatok Sv.Mikuláša – ľub.spomienka
7. 12. Sobota Sv.Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

pridané : editor 17 / okt / 2019
prečítané: 23x
pridané : editor 26 / apr / 2019
prečítané: 175x
Termín realizácie:   15. 7. - 19. 7.
pridané : editor 10 / okt / 2019
prečítané: 32x

 

pridané : editor 10 / apr / 2019
prečítané: 81x

Podľa projektu boli zakúpené v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č. 602/2019/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019: 2 kusy interiérových stolov na stolný tenis, 1 exteriérový stôl na stolný tenis, 2 ukazovatele skóre.

pridané : editor 25 / júl / 2019
prečítané: 43x

pridané : editor 18 / sep / 2019
prečítané: 56x

Ministerstvo životného prostredia SR určilo slovenskej spoločnosti PW Energy a. s. prieskumné územie Lovča. Spoločnosť EW Energy a. s. plánuje v mesiacoch septemner a október 2019 vykonať projektované geologické práce - seizmické meranie za účelom zhodnotenia geologického zloženia v hĺbke.

pridané : editor 14 / aug / 2019
prečítané: 395x

Ďakujeme všekým - organizátorom, účinkujúcim, remeselníkom, sponzorom i divákom za vytvorenie slávnostnej atmosféry 1. lovčianskeho folklórneho festivalu.

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709