Aktuality

pridané : editor 17 / okt / 2019
prečítané: 11x

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: podatelna@lovca.sk

pridané : editor 16 / okt / 2019
prečítané: 8x

Do 25. 10. sú vo dvore Základnej školy umiestnené dva kontajnery na zber papiera, do ktorých môžete ukladať starý papier. Papier je potrebné ukladať podľa označenia kontajnerov - kartón a mäkký papier osobitne.

pridané : editor 17 / okt / 2019
prečítané: 4x

pridané : editor 10 / okt / 2019
prečítané: 23x

 

pridané : editor 23 / jún / 2014
prečítané: 27129x

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období – 13.10.2019

Liturgický kalendár
15.10. Utorok Sv.Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
17.10. Štvrtok Sv.Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
18.10. Piatok Sv.Lukáša, evanjelistu

pridané : editor 10 / apr / 2019
prečítané: 76x

Podľa projektu boli zakúpené v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č. 602/2019/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019: 2 kusy interiérových stolov na stolný tenis, 1 exteriérový stôl na stolný tenis, 2 ukazovatele skóre.

pridané : editor 25 / júl / 2019
prečítané: 36x

pridané : editor 18 / sep / 2019
prečítané: 52x

Ministerstvo životného prostredia SR určilo slovenskej spoločnosti PW Energy a. s. prieskumné územie Lovča. Spoločnosť EW Energy a. s. plánuje v mesiacoch septemner a október 2019 vykonať projektované geologické práce - seizmické meranie za účelom zhodnotenia geologického zloženia v hĺbke.

pridané : editor 14 / aug / 2019
prečítané: 354x

Ďakujeme všekým - organizátorom, účinkujúcim, remeselníkom, sponzorom i divákom za vytvorenie slávnostnej atmosféry 1. lovčianskeho folklórneho festivalu.

pridané : editor 15 / aug / 2019
prečítané: 122x

Muži V. Liga

Stránky

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709